เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมางานจ้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <30/10/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะจ้างเหมางานจ้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 347_406_1.pdf (1.61 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 347_407_1.pdf (1.33 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 347_408_2.pdf (1.46 MB.)
ราคากลางโครงการที่2 347_409_1.pdf (1.23 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <05/10/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 336_389_4.pdf (1.85 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 336_390_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 336_391_2.pdf (1.83 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(1) 336_392_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(2) 336_393_2.pdf (1.98 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(1) 336_394_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(2) 336_395_2.pdf (1.68 MB.)
ราคากลางโครงการที่4(1) 336_396_1.pdf (1.26 MB.)
ราคากลางโครงการที่4(2) 336_397_2.pdf (1.34 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงเรื่องจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <08/08/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โคงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 334_380_pakad.pdf (1.91 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 334_381_1.pdf (1.46 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 334_382_2.pdf (1.66 MB.)
ราคากลางโครงการที่2 334_383_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(1) 334_384_1.pdf (788 KB.)
ราคากลางโครงการที่3(2) 334_385_2.pdf (1.52 MB.)
ราคากลางโครงการที่4(1) 334_386_1.pdf (812 KB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 334_387_2.pdf (582 KB.)
ราคากลางโครงการที่5 334_388_1.pdf (1.30 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22/03/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 331_373_ประกาศโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ26032561.pdf (1.61 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 331_374_1.pdf (887 KB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 331_375_2.pdf (724 KB.)
ราคากลางโครงการที่2(1) 331_376_1.pdf (883 KB.)
ราคากลางโครงการที่2(2) 331_377_2.pdf (735 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังรองพื้นทาง และพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นถนนสายเรียบลำเหมืองสาธารณประโยชน์(เหมืองหลวง) ตามแบบแปลนของ อบต.มะขามหลวง <08/03/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังรองพื้นทางและพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ถนนสายเรียบลำเหมืองสาธารณประโยชน์(เหมืองหลวง) หมู่ที่1 บ้านกวน,หมู่ที่2 บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างใรการสอบราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 883,000.00 (-แปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 330_370_Pakad.pdf (1.85 MB.)
ราคากลาง(1) 330_371_1.pdf (1.35 MB.)
ราคากลาง(2) 330_372_2.pdf (1.08 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 330_378_0000.pdf (673 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550