ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (บริเวณทางขึ้นคลองชลประทาน หน้าอบต.มะขุนหวาน) ม.7 บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • 25 สิงหาคม 2566
  • 86 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.25 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (บริเวณทางขึ้นคลองชลประทาน หน้าอบต.มะขุนหวาน) ม.7 บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 33,300 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 30,610.16 บาท (สามหมื่นหกร้อยสิบบาทสิบหกสตางค์)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง 3.37 MB. 40

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: