ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

megaphoneข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

12 กุมภาพันธ์ 2567

150 ครั้ง