ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการให้กับคนพิการตำบลมะขามหลวง ประจำปี 2567

  • 2 กรกฎาคม 2567
  • 16 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยนายนิรันดร์ หลานคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการให้กับคนพิการตำบลมะขามหลวง ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: