ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 2.37 MB. 33

แชร์ให้เพื่อน: