ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

รายงานกิจการสภา อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการประชุมสภา


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 9.46 MB. 191
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 2.47 MB. 155
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 5.29 MB. 167
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 7.00 MB. 184
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 8.98 MB. 180
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 5.27 MB. 172
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 5.29 MB. 175
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 8.87 MB. 185
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 7.78 MB. 211
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 2.24 MB. 172
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 2.48 MB. 181
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 6.44 MB. 167
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 2.17 MB. 162
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 5.40 MB. 176
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 7.60 MB. 183
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 5.58 MB. 181
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 7.91 MB. 175
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 7.51 MB. 150
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 2.30 MB. 159
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 7.90 MB. 151
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 3.14 MB. 133
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 5.67 MB. 141
23 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 8.70 MB. 114
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 8.98 MB. 105
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 1.78 MB. 119
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 6.35 MB. 74
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 3.36 MB. 78
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 5.65 MB. 72
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 4.04 MB. 67
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ครั้งแรก 4.74 MB. 80
31 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 8.13 MB. 66
32 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 6.32 MB. 52
33 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 9.44 MB. 50
34 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2.06 MB. 32
35 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 5.37 MB. 31
36 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 4.92 MB. 34
37 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 3.33 MB. 34
38 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 7.60 MB. 14

แชร์ให้เพื่อน: