ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

รายงานกิจการสภา อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการประชุมสภา


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 9.46 MB. 233
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 2.47 MB. 180
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 5.29 MB. 206
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 7.00 MB. 219
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 8.98 MB. 218
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 5.27 MB. 219
7 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 5.29 MB. 211
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 8.87 MB. 210
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 7.78 MB. 252
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 2.24 MB. 205
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 2.48 MB. 234
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 6.44 MB. 202
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 2.17 MB. 192
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 5.40 MB. 214
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 7.60 MB. 222
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 5.58 MB. 222
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 7.91 MB. 218
18 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 7.51 MB. 184
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 2.30 MB. 184
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 7.90 MB. 179
21 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 3.14 MB. 163
22 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 5.67 MB. 167
23 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 8.70 MB. 149
24 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 8.98 MB. 143
25 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 1.78 MB. 149
26 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 6.35 MB. 108
27 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 3.36 MB. 115
28 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 5.65 MB. 96
29 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 3.62 MB. 7
30 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 4.74 MB. 6
31 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 1.51 MB. 7
32 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 1.16 MB. 7
33 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 1.79 MB. 7
34 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2.06 MB. 7
35 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 888 KB. 6
36 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 4.92 MB. 6
37 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 3.33 MB. 7
38 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 7.60 MB. 8
39 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 6.51 MB. 8
40 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 10.28 MB. 7
41 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 10.12 MB. 7
42 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 3.12 MB. 7
43 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 4.24 MB. 8
44 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 3.00 MB. 7
45 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 7.55 MB. 9
46 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 6.54 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: