ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
062-3086454

นางอำพาวรรณ วังคำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
089-5539292

นายโยธิน ปัญญาแก้ว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
064-4688887


แชร์ให้เพื่อน: