ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอยบ้านลุงทิม หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • 31 ตุลาคม 2566
  • 78 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.20 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ซอยบ้านลุงทิม หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 62,900 บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 61,942.79 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง 3.09 MB. 37

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: