ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอยเก๊าไม้ลุง หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • 24 ตุลาคม 2566
  • 85 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ซอยเก๊าไม้ลุง หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 62,900 บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 120,151.60 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง 3.14 MB. 23

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: