ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณหอพ่อบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • 25 สิงหาคม 2566
  • 92 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 222.53 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณหอพ่อบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง 86,149.99 บาท (แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง 1.88 MB. 48

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: