ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวประชาสัมพันธ์

วันปลอดพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)

  • 3 กรกฎาคม 2567
  • 14 ครั้ง

วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี วันปลอดพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ขอเชิญชวนทุกท่านงดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือตะกร้าแทน
วันปลอดพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) เป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง
ความสำคัญของวันปลอดพลาสติกสากล
1. ลดปริมาณขยะพลาสติก: พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ: การผลิตพลาสติกต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก การลดการใช้พลาสติกจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
3. ป้องกันมลพิษทางน้ำและดิน: ขยะพลาสติกที่ทิ้งไม่ถูกที่ทำให้เกิดมลพิษทั้งในน้ำและดิน สร้างผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสัตว์ป่า
4. ส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทน: การส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนที่ย่อยสลายได้ เช่น กระดาษ ถุงผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: