ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

พ่นสารเคมีกำจัดแมลงในพื้นที่ตำบลมะขามหลวง ทั้ง 7 หมู่บ้าน

  • 26 มิถุนายน 2567
  • 19 ครั้ง

วันที่ 25 ? 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยนายนิรันดร์ หลานคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ดำเนินกิจกรรมออกบริการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงในพื้นที่ตำบลมะขามหลวง ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: