หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายบ้านมะขามหลวง-บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2019
จ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ 17 Dec 2019