เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17/01/61>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 327_349_Pakad.pdf (1.87 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(1) 327_350_1.pdf (1.52 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 327_351_2.pdf (1.81 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 327_352_1.pdf (1.32 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 327_353_2.pdf (1.51 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(3) 327_354_3.pdf (936 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(1) 327_355_1.pdf (772 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(2) 327_356_2.pdf (1.14 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(1) 327_357_1.pdf (800 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(2) 327_358_2.pdf (1.61 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19/12/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 325_344_Pakad 2.pdf (1.59 MB.)
ราคากลางโครงการที 1(1) 325_345_1.pdf (807 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 325_346_2.pdf (1.23 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 325_347_1.pdf (870 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 325_348_2.pdf (736 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน4โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14/11/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 322_327_Pakad.pdf (1.92 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 322_328_1.pdf (1.13 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 322_329_1.pdf (800 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 322_330_2.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (1) 322_331_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (2) 322_332_2.pdf (1.64 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(1) 322_333_1.pdf (1.59 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(2) 322_334_2.pdf (1.42 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <06/10/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 319_322_Pakad17102560.pdf (1.58 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 (1) 319_323_1.pdf (874 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 (2) 319_324_2.pdf (738 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 319_325_1.pdf (868 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 319_326_2.pdf (751 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม <16/08/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ถนนสายบ้านสันคะยอม - บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 156,000.00 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 134,000.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 316_319_Pakad 3.pdf (1.04 MB.)
ราคากลาง 1 316_320_1.pdf (1.49 MB.)
ราคากลาง 2 316_321_2.pdf (1.86 MB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550