เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย <28/10/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 และได้จัดส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บัดนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าว ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 393_478_111111111111111111.pdf (154 KB.)รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการธุจริต <27/09/62>
โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 <24/04/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
กำหนดการในการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ดังนี้
**** วันที่ 24 เมษายน 2562
หมู่ที่ 1 บ้านกวน
หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง
**** วันที่ 25 เมษายน 2562
หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม
หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้
**** วันที่ 26 เมษายน 2562
หมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว
หมู่ที่ 7 บ้านร้องน้ำ
**** วันที่ 29 หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก
รูปภาพประกอบโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 <19/04/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ รวมถึงสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ เช่น วัด ตลาด เป็นต้นเตือนภัยสภาพอากาศ และการป้องกันฝุ่น PM.25 <13/03/62>

เช้านี้ ค่าอากาศบริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีค่าดัชนีมลพิษในอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ 328 อยู่ในระดับที่ อันตรายมาก รวมถึงค่าของฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ที่ 284

"แนวทางการป้องกัน"
1 หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง พักผ่อนแต่ในอาคาร
2 สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันฝั่นละอองเหล่านี้
3 งดการเผาไหม้ต่างๆ ในที่โล่งแจ้ง เช่น เผาขยะ เป็นต้น
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550