เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การรับลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2562 👉👉 รับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้ ; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 256... (17/01/62)
 
โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ ฝายเก็บน้ำบ้านกวน หมู่ที่ ๑... (16/11/61)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
โครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนร่วมเดินรณรงค์ ตามโครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตามถนนสายใหญ่ในตำบล ระยะทางจากฝายกักเก็บน้ำพุทธรักษาบ... (09/01/62)
 
ประชุมการจัดระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามหลว
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดประชุมการจัดระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงชั้นล่าง ร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสด... (26/12/61)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมางานจ้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะจ้างเหมางานจ้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/61)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ (05/10/61)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
นายมรกต ปิงคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


วิสัยทัศน์...
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูศาสนา การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุยกับนายก อบต.มะขามหลวง
 
 
แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
1. นางมาลี แสนใจหล้าภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น (หลากหลายชนิด)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 22. นางเข็มทอง มาลีเดชภูมิปัญาด้านผ้าทอพื้นเมือง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 23. นางพัชรา เรืองสวัสดิ์ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น (น้ำพริกตาแดง)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 24. นางวันดี  ชุ่มเปิ๊บภูมิปัญญาด้านนวดแผนไทย (รักษาไรค)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 25. นางเขีย... (27/06/60)

 
 
ฝายกักเก็บหนองน้ำพุทธรักษาหมู่ที่1บ้านกวน
ฝายกักเก็บหนองน้ำพุทธรักษาหมู่ที่1บ้านกวน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้บูรณาการ ปรับสถานที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน นั่งเล่นริมหนองน้ำ มีสะพานโค้งข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำ  (15/01/62)

 
 
กระดาษสา ป่าจู้
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
 
อ่านต่อทั้งหมด »
 
IP:184.22.163.111 แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ (12/01/62)
IP:220.64.191.214 นักกีฬาทดแทนเป็นความรับผิดชอบ (23/10/61)
IP:220.64.191.214 เพ็กเกอร์-แบง ในปี 2018 ลงคะแนนเลือก ว้ทนี เม... (23/10/61)
IP:220.64.191.214 บรรยากาศของทีมเราค่อนข้างแย่...รีเรอัลเลาะห์ ... (23/10/61)
IP:220.64.191.214 นี่คือพลังของแชมป์ผู้ว่าการรัฐเกาหลี, ปาร์กจอ... (22/10/61)
IP:1.47.134.59 เรียนถามผู้บริหารปลัด อบต.มะขามหลวง (21/10/61)
IP:211.188.100.29 [NBA] ของวันนี้ (10/20) GSWและแชมป์โลกไม่ต้อง... (21/10/61)
IP:211.188.100.29 กฎหมายที่อุทิศตนให้กับทหารผ่านศึกจากจังหวัดนอ... (21/10/61)
IP:59.150.67.196 zoelande (21/10/61)
IP:59.150.67.196 didi (21/10/61)
++ ตั้งกระทู้ใหม่ | อ่านต่อทั้งหมด »
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550