อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปี 60
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปี 60 โดยออกประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.มะขามหลวง โดยม... (21/12/59)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื... (02/12/59)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2559
วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อให้เกษตกรและประชาชนสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างทักษะทางด้า... (22/03/59)
 
อบต.มะขามหลวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2559
(09/01/59)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล)เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน2 ล้อขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร จำนวน1คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะสอบ... (28/03/60)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (15/03/60)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
นายมรกต ปิงคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


วิสัยทัศน์...
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูศาสนา การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุยกับนายก อบต.มะขามหลวง
 
 
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนที่มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อนำไปกรอกก่อนนำมายื่นขอข้อมูลข่าวสาร (10/06/58)

 
 
กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล
(25/04/50)

 
 
กระดาษสา ป่าจู้
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
 
อ่านต่อทั้งหมด »
 
IP:223.207.116.214 รับสมัคร ป.โท (28/03/60)
IP:171.96.229.179 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล (02/12/59)
IP:171.97.56.155 เครื่องพิมพ์เช็ต,เครื่องใช้สำนักงาน (29/09/59)
IP:118.174.22.62 ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่มค่ะ (19/08/59)
IP:101.51.57.244 ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบ... (16/06/59)
IP:118.172.94.71 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาค... (19/05/59)
IP:125.25.15.68 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ย... (30/03/59)
IP:49.229.53.73 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี (23/03/59)
IP:223.24.80.149 ขอแนะนำธุนกิจออนไลน์ (20/03/59)
IP:125.25.171.20 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (08/03/59)
++ ตั้งกระทู้ใหม่ | อ่านต่อทั้งหมด »
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550